Medeja Moder, Asistentka produktnega vodje organizaceije dogodkov pismo

V podjetju Go Green vsi skrbimo za zelen in ekološki odnos do okolja. A v podjetju je tudi sonce, ki ga kličemo Medeja. Odprte narave, nasmejana, topla in dostopna, na unikaten način spodbuja timsko delo, saj vsakemu rada pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev. V njej živi duh športnice. Najraje ima izzive kreativne narave, ki od nje zahtevajo vztrajnost, iznajdljivost in razmišljanje izven okvirjev.

Pri delu je izjemno kreativna ter odlično dopolnjuje potrebe podjetja po inovativnosti in novih pristopih. Dobrih deset let je aktivno trenirala tek na smučeh in osvojila disciplino ter predanost vrhunskega športnika, kar je ena najboljših naložb za poslovno učinkovitost in maksimalno produktivnost.

V času študija je pridobila veliko izkušenj pri prodaji in kasneje svojo komunikativnost združila z dolgoletno željo po snovanju in organiziranju inovativnih dogodkov za podjetja. Na tem področju se njena kreativnost in želja po odkrivanju novega izrazita v polnosti. Zelo rada ima potovanja vseh vrst in še vedno je zelo aktivna; šport namreč še vedno predstavlja pomemben del njenega življenja.