Medeja Moder, Asistentka produktnega vodje pismo

V podjetju Go Green vsi skrbimo za zelen in ekološki odnos do okolja. A v podjetju je tudi sonce, ki ga kličemo Medeja. Odprte narave, nasmejana, topla in dostopna, na unikaten način spodbuja timsko delo, saj vsakemu rada pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev. V njej živi duh športnice. Najraje ima izzive kreativne narave, ki od nje zahtevajo vztrajnost, iznajdljivost in razmišljanje izven okvirjev.

Pri delu je izjemno kreativna ter odlično dopolnjuje potrebe podjetja po inovativnosti in novih pristopih. Dobrih deset let je aktivno trenirala tek na smučeh in osvojila disciplino ter predanost vrhunskega športnika, kar je ena najboljših naložb za učinkovito delo in maksimalno produktivnost.

V času študija je pridobila veliko izkušenj pri prodaji in kasneje svojo komunikativnost združila z dolgoletno željo po organizaciji inovativnih dogodkov za podjetja, kjer lahko živi svojo kreativnost in željo po odkrivanju novega. Zelo rada ima potovanja vseh vrst in še vedno je zelo aktivna, šport namreč še vedno predstavlja pomemben del njenega življenja.