Category: Novice
IŠČEMO: VOZNIK VISOKO ZAHTEVNIH POSLOVNIH PREVOZOV m/ž

 

VOZNIK VISOKO ZAHTEVNIH POSLOVNIH PREVOZOV  je v podjetju GO GREEN najpomembnejše delovno mesto. Zaradi povečanja obsega dela iščemo nove partnerje, voznike za poslovne in turistične prevoze ter potovanja. Delo trenutno ponujamo samostojnim podjetnikom (redna ali popoldanska dejavnost) in študentom.

Če je vožnja vaša velika strast, če bi želeli uživati v vozilih prestižnih blagovnih znamk, kot so BMW, Audi in Mercedes in če ste si od nekdaj želeli delovni dan preživljati v izpolnjujoči storitveni panogi, vas vabimo, da se kot zunanji sodelavec priključite našemu strokovnemu, mlademu in dinamičnemu timu v hitro rastočem, visoko profesionalnem podjetju z bogatimi izkušnjami. 

 

KOT BODOČI ZUNANJI SODELAVEC/KA IZPOLNJUJETE POGOJE:

 • Najmanj V. stopnja izobrazbe.
 • Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu (voznik).
 • Vozniški izpit B kategorije (vsaj 5 let).
 • Občutek za delo z ljudmi.
 • Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.
 • Odlično poznavanje Slovenije.
 • Predvsem pa ste: samoiniciativni, natančni, urejeni, zanesljivi, prilagodljivi in dosledno upoštevate CPP predpise. 

 

POGLAVITNE ODGOVORNOSTI:

 • Prevozi po celotni Sloveniji in tujini.
 • Sprejem gostov na različnih lokacijah in prevoz do želene lokacije.
 • Turistični, poslovni, produkcijski in protokolarni prevozi.
 • Skrb za vozilo.
 • Obračun potnih nalogov.
 • Opravljanje ostalih zadolžitev po navodilu nadrejenih.

 

KAJ NUDIMO:

 • Možnost osebne rasti.
 • Kreiranje lastnega delovnika.
 • Spoznavanje novih tehnologij na področju avtomobilizma.
 • Spoznavanje novih krajev.
 • Možnost rekreacije v fitnesu.
 • Trening varne vožnje.
 • Podpora (mentorstvo) v timu.

 

PRIJAVA:

Vabimo vas, da nam pisne ponudbe s priloženim življenjepisom in potrebnimi dokazili (navedenimi spodaj) pošljete po elektronski pošti na naslov work@go-green.si, najkasneje do 18.06.2022. Obravnavali bomo zgolj popolne prijave.

Da bi lahko bolje presodili, ali izpolnjujete zahtevane pogoje za delo protokolarnega voznika, vas vljudno prosimo, da nam, poleg prijave in CV-ja na e-mail naslov pošljete tudi spodaj navedene dokumente:

 • Kopijo vozniškega dovoljenja.
 • Originalno potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in potrjuje, da niste vpisani v kazenski evidenci (Pogoj za opravljanje dela je nekaznovanost).
 • Originalno potrdilo evidence kazenskih točk iz naslova prometnih prekrškov, ki ga pridobite na Ministrstvu za pravosodje (Pogoj za opravljanje dela so največ 3 kazenske točke).
 • Izpolnjen vprašalnik, ki vam ga po prejeti prijavi pošljemo na vaš e-mail naslov.

Več o blagovni znamki si lahko preberete Go Green na www.go-green.si.

BITI ZAVEZAN K TRAJNOSTI JE VELIKO VEČ KOT ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA

Podjetja nove generacije vedo, da je bolj ‘zeleno’ poslovanje pomemben ključ do uporabnikovega zaupanja – vse več ozaveščenih ljudi ve, da onesnaževanje okolja vodi v naravno in socialno katastrofo, ki napovedujeta tudi nove, večje izzive za gospodarstvo.

Nemalokrat je želja po takojšnjem izboljšanju delovanja z vidika vplivanja na onesnaževanje okolja premočna. Podjetja uvajajo dobre prakse in novosti v smeri prijaznejšega poslovanja za okolje, ob tem pa, hote ali nehote, zanemarjajo druge, pomembne vidike celovitega trajnostnega delovanja.

Trajnostno pomeni uravnovesiti ekološki, družbeni in ekonomski vidik

Trajnostno naravnana podjetja s svojim poslovanjem prispevajo h ekološkemu ravnovesju, pa tudi gospodarski rasti, družbenemu razvoju in socialni varnosti (v poslovni proces neposredno ali posredno vpletenih ljudi).

Z novimi poslovnimi modeli, ki v svojo kratko- in dolgoročno poslovno strategijo vključujejo boljši odnos do narave in okolja, podjetja postavijo temelje za realno izvedbo načrtov v praksi in če obenem še sistematično obveščajo in osveščajo svoje zaposlene ter potrošnike, se, gledano celovito, neizbežno zmanjša negativen vpliv podjetja na okolje. Ni pa nujno, da je ob tem tudi pozitiven učinek na stroške poslovanja ali socialni položaj ljudi, ki so vpleteni v procese dela.

1. Ni vsaka izboljšava dobra za vse vpletene

Dober primer podjetja, ki se je podalo na pot uresničevanja trajnostne strategije in pri tem naletelo na veliko oviro, je taksi služba, ki deluje na enem največjih evropskih letališč. Slednje se je v zgodovino sicer zapisalo kot eno prvih letališč s polnim servisom električnih prevozov. V svoji cestni floti ima preko sedemsto vozil, osebnih in avtobusov, ki vozijo izključno na elektriko.

Izkušnja taksi službe osvetljuje možno problematiko zavezanosti k trajnostni strategiji in izpostavlja  dejstvo, da tovrsten razvoj ni tako enoznačen proces kot je morda videti na prvi pogled.

Taksi služba je sicer eden največjih odjemalcev njihovih električnih vozil ter ponosni nosilec večletne licenčne pogodbe za izvajanje transferjev do/z tega zelo prometnega letališča s ciljem ničelne emisije. Pred šestimi leti so v podjetju sklenili dogovor o nakupu nekaj deset vozil tega priznanega proizvajalca električnih vozil z vrednostjo investicije več milijonov evrov.

Električne baterije v omenjenih vozilih bi morale zagotavljati vsaj štiristo prevoženih kilometrov, pa je praksa žal pokazala drugače. Poleg slabše vzdržljivih baterij v vozilih so težave povzročali tudi odometri, merilci razdalj, ki niso odčitavali točnih razdalj. Kvarili so se tudi drugi deli, celo tisti, ki se navadno kvarijo avtomobilom z več kot 500.000 prevoženimi kilometri. K naštetemu je taksi podjetje dodalo še slabši servis s strani proizvajalca…

Kar je bilo sprva videti kot nebeška združitev, se je izkazalo kot zveza obsojena na razhod. Danes ravno ta električna vozila botrujejo veliki finančni izgubi taksi podjetja, kar ima veliko negativnih posledic tudi za zaposlene.

2. Če se težav ne lotiš takoj, se zgodi učinek snežne kepe

Podjetji sta se slednjič dogovorili za zamenjavo nekaj manj kot 90 odstotkov vozil, a so se morale zamenjave žal izvajati konsekventno, po dve naenkrat, kar je za taksi podjetje predstavljalo nepopravljivo izgubo voženj.

Velik izpad dela ob zastanem pogodbenem izvajanju transferjev je ogrozil finančni položaj podjetja in tudi voznikov, njihova izguba rednih dohodkov pa je ogrozila celo socialni status njihovih družin. Podjetje je vztrajno izgubljalo na ugledu – zgodil se je učinek snežne kepe.

Vsak takšen primer je vendarle pomemben. Predvsem z vidika raziskovanja ‘živih’ situacij. Pomemben je za učenje in bodoče odločanje ter ravnanje tistih, ki se predano podajamo na pot trajnostnega poslovanja. Četudi so ‘porodne bolečine’ uvajanja trajnostne tehnologije in storitev včasih nepričakovane in močne, pa se iz vsakega takšnega primera da veliko izluščiti in naučiti. Natančna analiza in prave izboljšave nas zagotovo vodijo v boljšo prihodnjo prakso.

3. Implementacije naj bodo premišljene in vključujoče

Ideja električnih vozil je nedvomno ideja sedanjega časa in prihodnosti, vendar pa je intenzivno vpeljevanje električnih vozil v duhu bolj trajnostnega poslovanja podrejeno možnostim, ki so zaenkrat na voljo. Implementacije morajo zato biti preudarne.

Omenjeni primer ni osamljen. Tu je denimo še največji športni dogodek zime 2022, ki je kljub označbi ‘zelene’ organizacije in izvedbe hitro razkril tudi svojo senčno stran z vidika trajnostnosti in dvojnih meril na tem področju. Primerov je veliko.

A raje se zazrimo v tisto, kar je dobro. Kar bo nekoč v prihodnje obrodilo sadove. Trajnostno strategijo vendarle vpeljuje(mo) že vse več in več podjetij ter organizacij. Tudi v Go Green zavzeto udejanjamo holističen pristop na tem področju in storitve prevozov podrejamo krovni trajnostni strategiji, seveda skladno z realnimi možnostmi. Na preteklih primerih se lahko le učimo in izboljšujemo procese, pristope in ravnanja.

4. Kaj je trajnostna strategija?

Vsaka prava strategija si na eni strani postavlja konkretne cilje na izbranem področju, na drugi strani pa izbira kazalnike uspešnosti za to področje, s katerimi se meri uspešnost strategije in izvajanja.

Ena ključnih značilnosti trajnostne strategije je vključevanje. To pomeni, da se strategija prepleta z vsemi procesi in podprocesi dela, da vključuje vse vpletene posameznike, zaposlene, vodstvo in odjemalce oz. uporabnike, v prvi vrsti pa si postavlja cilj zmanjšanja negativnih vplivov na okolje.

Na tej osnovi se postavijo tudi kvantitativni in kvalitativni kazalniki uspešnosti. Podjetje si jih zastavi na posameznem trajnostnem področju, ki pa mora nujno vključevati: okoljski, družbeni in ekonomsko-finančni vidik.

Svetovna komisija Združenih narodov za okolje in razvoj je trajnostni razvoj opredelila kot proces sprememb v podjetju ali instituciji, kjer so uporaba virov, smer tehnološkega razvoja in spremembe institucij usklajene. Išče se ravnotežje med sedanjo potrošnjo virov in zmogljivostmi naravnih sistemov na ravni, ki bo to koriščenje v enaki meri dopuščala tudi prihodnjim generacijam.

Uvajanje sprememb v trajnostnem poslovanju pomeni torej uvajati nove poslovne modele, z novo poslovno filozofijo zavezanosti k zmanjšanju negativnih učinkov na okolje – gledano z vsemi tremi ključnimi vidiki (ekološki, socialni, ekonomski).

5. Kaj lahko kot podjetje storimo za bolj trajnostno delovanje?

Pri opredelitvi trajnostne strategije moramo podjetja upoštevati vse vidike in znotraj njih poiskati možnosti za izboljšave, pri čemer pa je potrebno ta proces vedno zaključiti s podvprašanjem, kako neka sprememba vpliva na preostala vidika, ekonomskega in socialnega.

V prevoznem podjetju Go Green (Ekoturizem d.o.o.) smo se k trajnostni strategiji zavezali že ob ustanovitvi pred več kot 10 leti, eden naših ključnih poslovnih ciljev pa je stalno in neprekinjeno izboljševanje prevozov, procesov in storitev. Pri izvajanju palete različnih prevoznih storitev, med katerimi so prevozi na letališča, poslovna potovanja, zasebni prevozi, protokolarni prevozi, VIP prevozi, prevozi na poroke, turistični prevozi in drugi si prizadevamo vse omenjene vidike enakovredno upoštevati.

V svoje poslovanje vpeljujemo novosti in aktivnosti, ki jih preverjeno lahko izpeljemo:

 • Odločamo se za nakup/najem električnih ali hibridnih vozil, s katerimi izvajamo svoje storitve prevozov.
 • več let podpiramo tudi Zavod vozim, ki je namenjen vključevanju oseb z manj priložnostmi in tako skrbimo za njihovo opolnomočenje.
 • Naši vozniki opravljajo preventivna izobraževanja in delo na področju varnosti v cestnem prometu. Predvsem škodljivi rabi alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.
 • Organiziramo preventivne delavnice za voznike, ki izvajajo storitve prevozov za podjetje Go Green.

Kdo ve, morda bomo tudi sami o tem zapisu in razmišljanjih nekoč v prihodnje, z napredkom tehnologije, dodatno spremenili fokus oziroma pogled na trajnostno poslovanje.

6. H katerimi vidikom trajnosti se zavezati?

Podjetje v trajnostni strategiji opredeli ključne vidike poslovanja in z njimi poveže kazalnike uspešnosti. Prostora za izboljšave je ogromno, prav tako zavzetosti, če je le cilj podjetja celovito delovanje.

OKOLJSKI VIDIK TRAJNOSTI – uspešni kratkoročni in dolgoročni kazalniki so lahko: delež povečane porabe iz obnovljivih virov, znižanje (u)porabe materialov iz neobnovljivih virov, delež ogljičnega odtisa na daljše časovno obdobje (npr leto, 5 ali 10 let), znižana poraba pitne vode, skrajševanje ključnih procesov, ipd.

DRUŽBENI VIDIK TRAJNOSTI – vključuje posameznike v podjetjih in vse komunikacijske projekte podjetja, s katerimi se komunicira trajnostno delovanje, opredeli delež zaposlenih vključenih v trajnostne projekte, tudi zaščita zaposlenih z vidika zdravja, ekonomske in socialne varnosti. V širšem pogledu pa je kazalnik lahko konkretno število izboljšav ter kvalitativne ocene izboljšanja stanja zaradi trajnostnih projektov podjetja.

EKONOMSKI VIDIK TRAJNOSTI – vključuje poslovanje, projekte in partnerje podjetja, ki delujejo z zavezo k trajnostnemu ravnanju in poslovanju. Vključuje tudi pomoč podjetja posameznikom ali drugim podjetjem, podpora mladim podjetjem na začetku poti, ki so se zavezala k trajnosti, pa tudi število novo ustvarjenih delovnih mest (v podjetju ali pri povezanih partnerskih podjetjih). Finančnih vidikov je še veliko (odstotek rasti dodane vrednosti na zaposlenega, delež fluktuacije zaposlenih, nagrade, medgeneracijsko povezovanje,…).

Esenca trajnostnega razvoja je uravnotežena rast na vseh ključnih področjih poslovanja in delovanja podjetja. V Go Green jo uvrščamo najvišje na lestvici naših primarnih ciljev. Z vključujočim, celovitim pogledom na poslovanje si prizadevamo dosledno sprejemati le odločitve, ki so hkrati dobre za podjetje, zaposlene, odjemalce in okolje.

‘GO GREEN’ IN PRVI ZELENI KORAKI / KILOMETRI V PRAKSI

Kljub temu, da nas od ničelnega ogljičnega odtisa ločuje še mnogo kilometrov, ki jih bomo prevozili v prihodnosti, pa vendarle lahko mnogo naredimo že danes. Pravzaprav vse, kar je dejansko v moči podjetja, da stalno premika in vodi svoje poslovanje ter izvaja prevoze k bolj zeleni mobilnosti.

V Go Green to dosegamo s sprejemanjem odgovornih in realnih odločitev glede nakupa, najema in uporabe vozil – v smeri bolj okolju prijazne prihodnosti.

V praksi to pomeni, da vključujemo v naš poslovni proces novejša, tehnološko napredna vozila, tista z boljšimi oziroma razvitejšimi motorji, ki omogočajo dobro izkoriščenost ter imajo posledično manjše izpuste v okolje. Izbiramo tudi vozila z racionalnejšo porabo goriv in zaradi tega dosegamo nižje emisije CO2 v okolje.

 

 • Realne možnosti izboljševanja prevozov niso idealne, so pa pot do tja

Kot podjetju, ki izvaja prevoze, nam je seveda pomemben razvoj, novosti, tehnologija in celostna ideja doseganja vse nižjega onesnaževanja okolja. Kot podjetju, ki izvaja različne prevoze za različne potrebe naročnikov, pa je pomembno doseganje tudi teh pričakovanj.

Vključevanje električnih vozil v storitve in s tem povezanih potreb časa za polnjenje vozil se lahko le postopno implementira v operativno poslovanje. Hibridna vozila so ta hip odlična rešitev, ne pa idealna. Z uporabo hibridnih vozil lahko namreč izpeljemo naročilo v okvirih pričakovanj naročnikov oziroma potnikov. Tudi če se nepričakovano podaljša potovanje zaradi potnikovih želja ali razmer, lahko prevoz izvedemo maksimalno učinkovito in v zaželenem času.

 • Nižji ogljični odtis vozil – faktor pri odločitvi o prevozu

Za določeno kategorijo prevoza lahko ponudimo ustrezni model vozila izbranega proizvajalca, za optimalno izkoriščenosti in kar najnižji ogljični odtis pa se pri izbiri pogonske izvedenke odločamo tudi na podlagi tehnoloških parametrov in zahtev posameznega naročila ali preferenc naročnika: pričakovano število potnikov in kosov prtljage ter načrt poti, ki upošteva razdaljo in predvidene postanke.

Na točki razvoja, kjer smo, se zavedamo, da vsak izmed izbranih načinov prevoza prinaša prednosti, a ima v celostnem pogledu na trajnost tudi svoje pomanjkljivosti.

Pri krajših prevozih znotraj urbanih okolij lahko do polnosti izkoristimo prednosti električnih motorjev. Ti so skoraj popolnoma tihi, pospeševanje je gladko in izjemno dinamično, k prvovrstnemu vtisu vožnje s tehnološko dovršenim avtomobilom pripomore tudi zavedanje, da je bil ogljični odtis vožnje enak nič. Vendar pa ob tem ne smemo pozabiti, da je ta dosežek zgolj parameter – vozilo je bilo proizvedeno, vključuje okolju škodljive elemente in ga bo potrebno nekoč tudi izločiti iz prometa.

Zaradi realnih (omejenih) dosegov električnih vozil in časa, potrebnega za polnjenje vozila, te vključujemo postopno.

Priključna hibridna vozila so tako po namembnosti kot izkušnji pri vožnji zelo blizu povsem električnim vozilom, dodatni motor na notranje izgorevanje pa omogoča daljši doseg in višje hitrosti, vendar hkrati precej nižje emisije CO2 in izjemno nizko porabo goriva kot pri starejših pogonskih sklopih. Z njimi kakovostno izvedemo naročilo v okviru pričakovanj potnikov in nismo vezani na razdaljo (kot pri izključno električnih vozilih).

Tehnologija električnih vozil naglo napreduje, vendar bo trajalo še nekaj let, preden se bomo lahko vedno in povsod v popolnosti zanesli na tovrstna vozila, zlasti v najrazličnejših profesionalnih situacijah. Priključni hibridi so tako optimalna izbira za vožnje po mestih, na krajše in srednje dolge razdalje.

 • Dobra izbira za daljše relacije

Za daljše vožnje z večjo masno obremenitvijo, ki presega trenutne omejitve tehnologije električnih avtomobilov, nudijo vozila s klasičnim hibridnim pogonom mnoge prednosti v primerjavi z dizelskimi ali bencinskimi avtomobili: glavni sta seveda manjša obremenitev okolja zaradi izpušnih plinov in varčnost.

V električnem načinu pri nižjih hitrostih je vožnja elegantna, vendar se izjemno udobje nadaljuje tudi, ko delo prevzame učinkovit in tehnično izpopolnjen agregat z notranjim izgorevanjem zadnje generacije.

Tehnološka dovršenost, nenehni razvoj in napredek električnih ter hibridnih vozil zagotavljajo trajnostno prihodnost v vidiku onesnaževanja okolja na področju visoko kakovostnih prevozov, ki so temeljna dejavnost podjetja Go Green. Takšne najsodobnejše rešitve nam omogočajo optimistične obete in uresničevanje svoje vizije vsako leto bolj zelene mobilnosti.

 UNIKAT ZA UNIKAT

Unikatnost ustvarja lepoto sveta, raznolikost. Dana je vsakomur, a se v pravi moči pokaže, ko si jo drzneš izraziti in deliti z drugimi.

Go Green je unikatno podjetje. Naši zaposleni so unikatni. Naše storitve so unikatne. Na to smo ponosni od prvih korakov pred 10 leti do danes. Ves ta čas, ko negujemo edinstvenost, ostajamo predani in izstopajoči v drobnih pozornostih za naše potnike in partnerje. Zato ostajamo na vrhu. Ne ‘sekamo’ ovinkov in ne izbiramo lažjih poti, ampak drugačne, boljše, lepše in inovativne – takšne, ki kot ta skodelica pripovedujejo in spodbujajo biti samo-svoj. Tudi to je unikatno.

Skodelica je avtorsko delo izkušenih in ustvarjalnih rok lončarke Jasmine Verbič. Unikat, za unikat.

Ekipa GO GREEN vam želi uspešno, lepo, varno in unikatno 2022!

 

DOBRODOŠLI V FILMSKO LEPI SLOVENIJI

Tu so doma očarljive lokacije, ki navdušujejo filmske, gledališke, glasbene, marketinške, medijske in turistične produkcijske time.

Slovenija je s svojo širšo regijo idealna za snemanje na filmsko očarljivih lokacijah, je odlična izbira za snemalne ekipe, za podjetja, ki iščejo unikatna prizorišča za svoje dogodke ali pa agencije, ki iščejo izvirnost za svoje produkcijske ambicije. Go Green tim vam pri tem nudi popolno organizacijsko, logistično in izvedbeno podporo.

NAJ GRE ZA OGLAS, GLASBENI VIDEO, IZBRANI PRIZOR ALI PA CELOTEN CELOVEČERNI FILM

Na svetu ni veliko držav, ki ponujajo morje, gore, zelene doline, čarobna mesta in vasi, največje razdalje pa so zgolj par sto kilometrov. To omogoča velik prihranek za produkcijske hiše, ki pazijo na že tako visoke stroške snemanja.

V vseh letnih časih, ko se kulisa menja pred našimi očmi, lahko najdete veliko izjemnih prizorišč (številni gradovi po Sloveniji, Operna hiša, primorski klifi, kraške jame, Alpe in pravljične alpske doline, soteske, slapovi, jezera in pravljična mesta, kot bi jih preteklost ohranila žive). Unikatne lokacije so odlične za edinstveno video ali filmsko ozadje, pa tudi za presežke poslovnih srečanj, za predstavitve, premiere in tudi srečanja ter praznovanja zasebne narave. Slovenija nudi odlične nastanitvene možnosti tudi za najbolj petične goste, ko pa dodamo še kulinarične presežke mojstrov z Michelinovimi zvezdicami, ki so lokalne jedi ponesle na svetovni nivo, bo zadovoljstvo na vrhuncu.

Ljubljana, avtor: Iztok Medja

Izredna prednost je še dejstvo, da se v razdalji od 100 do 380 kilometrov od naših meja nahajajo tudi Benetke, Dunaj, Budimpešta, Salzburg, München, Zagreb in Opatija, nedaleč naprej sta tudi Hvar in Dubrovnik.

Zelo dobro se zavedamo, kako pomembna komponenta je ČAS za filmsko in video produkcijo. Urniki so polni opravil in usklajevanja, sodeluje veliko število ljudi različnih profilov, sodelujejo ustvarjalci z različnih koncev sveta in kultur, igralci, režiserji, kostumografi, scenografi, fotografi, snemalci,… stroškovniki pa so za različne projekte različno prijazni oziroma prilagodljivi. Zato vemo, da vam ČAS in odsotnost morebitnih dodatnih težav, ki jih nemalokrat povzročajo prevozi – pride še kako prav! Čas je v poslovnem svetu kapital.

SPREJEMI, PREMIERE, DRUGI VIP DOGODKI IN CELOSTNA ASISTENCA

Naj izkušnje Go Green tima postanejo vaše prednosti – stroškovno, logistično in izvedbeno. Sodelovanje z našo ekipo GO GREEN je predvsem enostavno, saj poznamo okolje in industrijo filmske, glasbene in marketinške video produkcije.

IZBIRAJTE IZ FLOTE GO GREEN VOZIL

Pri sodelovanju z Go Green dostopate do raznolike flote luksuznih vozil oziroma vozil višjega razreda, ki jih vozijo visoko usposobljeni in licencirani vozniki. Naša vozila in tim voznikov ima vedno pripravljen ‘vzporedni par’ vozila in voznika, zato nas nepredvidljive situacije ne morejo presenetiti. Transportna logistika je področje, kjer imamo izkušnje in kjer vam lahko ponudimo pravo podporo.

 

🚘 VI SNEMATE, MI VAS VOZIMO – ZA MEDIJSKE, AGENCIJSKE IN FILMSKE EKIPE

Snemate reklamo, film, video vsebine ali dokumentarni film? Go Green vam zagotavljamo avtomobile, prevoze in voznike za raznolike potrebe produkcijskih hiš, medijskih in filmskih ter drugih ‘video’ ekip za snemanje v Sloveniji in sosednji Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in v bližnjih regijah. Imamo izjemno bogate izkušnje v filmskem, medijskem in televizijskem produkcijskem sektorju, pronicljivo razumemo tudi potrebe naših uporabnikov v hitro spreminjajočem se svetu sodobne tehnologije in oglaševanja. Ne glede na dolžino snemanja ali snemalnih dni, vam zagotavljamo, da bodo naši/vaši vozniki vedno ob vas in bodo zagotavljali visoko profesionalne storitve po meri. PREBERITE VEČ o naših prevozih in storitvah za filmske in glasbene produkcijske ekipe.

🚘 NA SLAVNOSTNO PRIREDITEV Z NAJETIM VOZILOM IN VOZNIKOM

Ste obiskali Slovenijo, ker se boste udeležili filmske, gledališke, glasbene premiere ali drugega slavnostnega dogodka? Za vas izvedemo prevoz z luksuznim avtomobilom na slavnostno prireditev. Go Green vozniki vedno poskrbijo, da pridete udobno in pravočasno. Dolg seznam uglednih uporabnikov Go Green prevozov je najboljša potrditev za naše profesionalne izvedbe prevozov in občutka ‘za tisto nekaj več’, ki ga prejmete kot uporabnik.

Pri izbiri voznikov za filmske in televizijske premiere je Go Green PRVA IZBIRA. Že več kot 10 let izvajamo storitve prevozov in drugih logističnih storitev za priznane producente, režiserje in igralce. Rdeča preproga je slavnostna prireditev, zato pridite tja glamurozno in sproščeno.

🚘 VIP IN SUPER VIP GOSTI

V Go Green smo specializirani za profesionalne storitve prevozov za VIP goste, ugledne člane družbe, znane in slavne obraze v filmski, glasbeni in gledališki industriji, ki jim pritiče udoben, brezskrben in varen prevoz na izbrani dogodek. Zaupajo nam ugledne državne ustanove, zaupajo nam ugledni posamezniki v filmski in glasbeni industriji. Zato ker smo brez izjeme zapisani profesionalnosti in diskretnosti. Izbrani avtomobili za tovrstne prevoze so vedno na najvišji ravni in zagotavljajo najvišje udobje ter varnost.

🚘 ‘FIRST CLASS’ ZA VAS ALI VAŠE GOSTE

Brezhibno točen, skrbno in elegantno oblečen voznik z odličnimi komunikacijskimi veščinami vas bo pozdravil doma ali v hotelu in vas pospremil do vozila. Vsa naša vozila ponujajo veliko prostora, sedeži so usnjeni ali plišasti, udobni, notranjost avtomobila pa vam omogoča sprostitev in predajanje bodisi opazovanju okolice ali nemotenemu delu – pripomočki so vam na dosegu roke. Po težkem dnevu na snemanju voznik počaka, vas oziroma vaše goste pozdravi in odpelje na želeno lokacijo, v hotel, restavracijo, v mesto ali drugam.

🚘 PODALJŠANJE S POČITNICAMI

Če bi želeli, lahko vaš obisk Slovenije ali regije podaljšate v prijetne počitnice ali city brek. Slovenija vam ponuja ogromno možnosti za ‘sladko brezdelje’. Povprašajte nas o tem…

 

KARKOLI JE VAŠ RAZLOG ZA OBISK SLOVENIJE, GO GREEN PREVOZI IN PREVOZNE STORITVE SO VEDNO ODLIČNA IZBIRA.

Dobrodošli z nami na očarljiva prizorišča, na slavnostne dogodke ali srečanja. Smo vaši tihi izvajalci, diskretni partnerji in učinkoviti izvedbeniki. Pokličite ali pišite nam; 00 386 51 303 404  ali info@go-green.si

IZKORISTITE PREDNOSTI – POZNAMO SLOVENIJO IN IZVAJALCE STORITEV

Storitve, ki jih nudimo filmskim, medijskim, glasbenim in video produkcijskim hišam v Sloveniji in v sosednjih Hrvaški, Italiji, Avstriji, Madžarski:

 • najem vozil vseh kategorij, od osebnih avtomobilov, minibusov, tovornih kombijev in drugih vozil za potrebe snemanja, kot tudi nudenje šoferskih storitev,
 • storitve koordinatorja ali vodje prevozov,
 • prevozne storitve kot podpora produkcijskim ekipam – organiziramo in izvajamo prevoze za namen raziskovanja, iskanja lokacij,…
 • varen prevoz ustvarjalcev in snemalnih ekip (studio – lokacija na terenu – hotel),
 • varen prevoz in vodenje vplivnežev na različne lokacije (prevoz in po želji tudi turistično vodenje),
 • organizacija varovanja VIP članov ekipe (igralke, igralci, režiserji),
 • dostava in prevozi rekvizitov, kostumov ali druge opreme,
 • načrtovanje optimalnih prevozov in izvedba le-teh,
 • prevozi na posebne dogodke,
 • podaljšane počitnice za člane snemalne ekipe.
POPELJITE SE Z GO VIP Mercedes S class

POPELJITE SE Z GO VIP Mercedes S class – PO MNENJU STROKOVNJAKOV VERJETNO NAJBOLJŠI AVTOMOBIL NA SVETU

V floti GO VIP prevozov vam je na voljo najboljši med najboljšimi – superinteligentna luksuzna limuzina Mercedes S class! Visoko tehnološko razvito vozilo, vas razvaja s funkcijami varnosti in udobja, ve, kakšno ambientalno svetlobo imate radi, kaj v izbranem trenutku želite od vozila in ki mu le z bežnim pogledom ali nežnim dotikom nakažete svoje želje – razume jih takoj in brez napak.
V znak zvestobe elegantni tradiciji je tudi edini, ki ohranja svetovno prepoznani Mercedes znak na pokrovu motorja.

GO VIP – v Sloveniji ta hip ni enakega

 

in tudi drugod po Evropi jih ni veliko! Naš GO VIP Mercedes S letnik 2021, je registriran in izdelan v 2021. Ko boste potrebovali prevoz v Sloveniji ali kamorkoli po Evropi, ga izberite za popolno izkušnjo luksuznega prevoza, pa naj gre za poslovne ali osebne potrebe.

Vozilo je festival visoke tehnologije

Ob tem, kar vam ponuja ta genialno inteligentni sopotnik, zmanjka besed navdušenja! Je mobilna perfekcija in čista eleganca v obliki, designu in funkcionalnosti. Tehnološko razvaja z uporabnimi in koristnimi funkcijami. Kljub velikemu trudu so si strokovnjaki edini – pri upravljanju ni ene same malenkosti, ki ne bi bila popolna.

Pri GO VIP prevozih sta najpomembnejša varnost in udobje, Mercedes S class izkušnja pa dodaja še veliko več!
Novo generacijo senzibilne inteligence upravljanja, ki je prilagodljiva, senzitivna in dinamična, ravno tako kot so spremenljive okoliščine med posameznimi vožnjami: svetloba, čas vožnje, vremenske razmere, pa tudi razpoloženje in počutje voznikov oziroma potnikov. To je pametno vozilo, ki se vam prilagaja na nevsiljiv, celo navdušujoč način in ki skupaj z vami deluje kot najbolj uglašen duet.

Prednosti, s katerim navdušuje Mercedes S class

Mercedes S class, ki vam je na voljo v floti GO VIP prevozov, izstopa ne le po tržni ceni, ki je trenutno približno 175.000 EUR, temveč predvsem z nizom tehnoloških presežkov za voznika in vse potnike:

 • Luksuzen, eleganten, udoben, okreten, hiter, pameten!
 • 18 elektromotorjev, ki skrbijo za varnost in maksimalno personalizirano udobje na sedežih
 • Usnjeni sedeži z gretjem, ventiliranjem, hlajenjem (več nastavljivih stopenj, na vseh sedežih)
 • Inteligentno zaznavanje voznika in potnikov (nastavitve ogledal in luči glede na premik glave)
 • Izredno tiha kabina, ki optimalno zaduši zunanje zvoke
 • Pametni sistem zaznava ostala vozila v prometu, pešce, kolesarje
 • Pametni sistem, ki vam pomaga parkirati v garaži
 • Potopne kljuke in odpiranje vrat na dotik
 • Udobni, oblazinjeni sedeži z nastavitvami posameznih delov sedežev na dotik
 • Digitalni 3D merilniki na instrumentni plošči (športni, ekskluzivni, klasični, navigacija…)
 • 3D ozvočenje, sistem za prostorski zvok
 • Sistem obogatene resničnosti na zaslonu
 • Večbarvna in dinamična ambientalna osvetlitev kabine
 • 10 masažnih programov na vseh sedežih
 • Vozilo ima 330 konjskih moči, 3-litrski 6-valjni motor
 • Pametni računalnik, ki ga lahko sprašujete ali se z njim pogovarjate (kot pri pametnih telefonih)
 • … in še in še.

Popeljite se z njim, pošljite nam povpraševanje na: info@go-green.si

GO VIP Mercedes Benz S 350d, 4matic LONG, črne barve in ima manj kot 700 prevoženih kilometrov.

PREVOZI ZA FILMSKE IN GLASBENE PRODUKCIJE

Naj naš vozni park in tim voznikov postane vaš učinkovit rekvizit!

Ena od specializacij podjetja Go Green je tudi nudenje celostne podpore snemalnim, filmskim, medijskim in glasbenim produkcijskim timom, kadar iščete odlične lokacije za snemanje oziroma kadar ste lokacijo že izbrali in potrebujete logistično podporo pri organizaciji prevozov in najemu voznikov.

To vam omogoča, da se v celoti posvetite bistvu svojega zahtevnega strokovnega področja, medtem ko mi poskrbimo za vse ostalo, kar ni striktno povezano z bistvom vaše dejavnosti, vendar še kako pomembno za gladek potek dela. Tako vam na podlagi vaših potreb in posveta z vami nudimo: načrtovanje, koordinacijo in izvedbo prevozov, pomoč pri pridobivanju različne dokumentacije, licenc, najem vozil z voznikom, transferje, organizacijo cateringa, namestitev in vodnikov; skratka, z vami sodelujemo pri vodenju projekta. Smo izkušeni, prilagodljivi in zelo dobro razumemo vrednost vašega delovnega oziroma snemalnega dne. Sodelovanje z nami vam prinaša vse tiste prihranke, kar druge običajno doletijo kot stroški. Smo zaupanja vredna blagovna znamka.

Slovenija se uvršča na lestvico najbolj zaželenih filmskih destinacij na svetu.

V Sloveniji so svoje uspešnice snemala slavna imena filmskega sveta, kot so Pierce Brosnan, Jackie Chan, Emma Thompson, Sir Kenneth Branagh, Jeff Goldblum, Naomi Watts, Sir Patrick Stewart, Cuba Gooding Jr., James Mason, Stewart Granger, James Coburn, Telly Savalas, Simon Callow, letos pa najverjetneje tudi Tom Cruise. Naša država je bila slikovito prizorišče z oskarjem nagrajenega filma Nikogaršnja zemlja, fantazijske mojstrovine Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan in pol ducata uspešnic indijske filmske produkcije – Bollywooda.

Drive less. Film more. Film in Slovenia – je slogan Slovenske turistične organizacije, s katerim je lepote Slovenije kot optimalne filmske destinacije predstavila na filmskem sejmu v Londonu.

Na svetu ni veliko držav, ki ponujajo morje, gore, zelene doline, čarobna mesta in vasi, največje razdalje pa so zgolj par sto kilometrov. To omogoča velik prihranek za produkcijske hiše, ki pazijo na že tako visoke stroške snemanja. Seveda, prebujanje v pravljičnih Brdih, adrenalinske dejavnosti in nezemeljsko lepi prizori v Posočju, romantična Logarska dolina ali Pomurje, pohodi v naravi v Alpah ali po starodavnih gozdovih Kočevskega, oddih na slikovitem mestnem trgu in spektakularen sončni zahod na Obali – to so atributi, ki jih je najti le malo kje – PA NAJ GRE ZA OGLAS, GLASBENI VIDEO, IZBRANI PRIZOR ALI PA CELOTEN CELOVEČERNI FILM.

Izredna prednost je še dejstvo, da se v razdalji od 100 do 380 kilometrov od naših meja nahajajo tudi Benetke, Dunaj, Budimpešta, Salzburg, München, Zagreb in Opatija, nedaleč naprej sta tudi Hvar in Dubrovnik.

PRODUKCIJSKIM EKIPAM NUDIMO UGODNE PREVOZE NA LOKACIJE IN MED LOKACIJAMI SNEMANJA

Na seznam najbolj zaželenih lokacij se uvrščajo: Ljubljana, Bled, Piran, Postojna, Bohinj, Tolmin, Ptuj, Kočevje, Kanin, Krvavec, seznamu pa lahko dodamo še vrsto drugih. Seveda zaradi prednosti bližine, izvajamo tudi prevoze v priljubljene sosednje države – na Hrvaško: v Zagreb, Opatijo, Hvar, Dubrovnik;  v Italijo: v Trst, Benetke, Padovo, Milano, v Dolomite in do slikovitih jezer ter v Bologno; v Avstrijo: Gradec, Dunaj in Salzburg ter naprej v Nemčijo vse do Münchna; na Madžarsko do Blatnega jezera in Budimpešte V radiju 380 kilometrov dosežemo večino naštetih lokacij.

Piran, avtor: Barbara Kožar

 

ZAKAJ RAVNO PREVOZI GO GREEN?

Natančnost, profesionalnost in poznavanje »domačega terena« so trije močni razlogi, zakaj tako pomembno funkcijo pri organizaciji snemanja zaupati najboljšim.

Pri produkcijskih prevozih nič ne sme biti prepuščeno naključju. Vse in vsi morajo biti na pravem mestu ob pravem času, zato so pri organizaciji in izvedbi prevozov za produkcijsko hišo potrebne podrobne priprave, hitra odzivnost, fleksibilnost in prilagodljivost ter osredotočenost na skupni cilj – uspešna in brezhibna izvedba.

IZKORISTITE PREDNOSTI – POZNAMO IZVAJALCE STORITEV V REGIJI

Tesno sodelujemo z več malimi in tudi večjimi domačimi in tujimi produkcijskimi hišami, ki smo jih že večkrat varno vozili po Sloveniji oziroma jih prepeljali na območja Jugovzhodne in Srednje Evrope.

Delo z našo, za film, video, reklame in spote specializirano ekipo je predvsem enostavno in prijetno. Poznamo slovenske medijske hiše, nacionalne in komercialne ponudnike medijskega prostora, poznamo ustvarjalce na področju filma, gledališča, televizije, videa in družbenih omrežij, poznamo največja slovenska imena na področju filmske in glasbene produkcije, poznamo fotografe, prevajalce, glasbene izvajalce, medije, itd.

Dovolite, da naše izkušnje postanejo vaše prednosti – stroškovno, logistično in izvedbeno.
Storitve, ki jih nudimo filmskim, medijskim, glasbenim in video produkcijskim hišam v Sloveniji in v sosednjih Hrvaški, Italiji, Avstriji, Madžarski: 

 • najem vozil vseh kategorij, od osebnih avtomobilov, kombijev za prevoz oseb, minibusov in drugih vozil za potrebe snemanja, kot tudi nudenje šoferskih storitev,
 • storitve koordinatorja ali vodje prevozov,
 • prevozne storitve kot podpora produkcijskim ekipam – organiziramo in izvajamo prevoze za namen raziskovanja, iskanja lokacij,…
 • varen prevoz ustvarjalcev in snemalnih ekip (studio – lokacija na terenu – hotel),
 • varen prevoz in vodenje vplivnežev na različne lokacije (prevoz in po želji tudi turistično vodenje),
 • organizacija varovanja VIP članov ekipe (igralke, igralci, režiserji),
 • dostava in prevozi rekvizitov, kostumov ali druge opreme,
 • načrtovanje optimalnih prevozov in izvedba le-teh,
 • prevozi na posebne dogodke,
 • podaljšane počitnice za člane snemalne ekipe.

Profesionalni, maksimalno učinkoviti, odlični v podpori.

Zelo dobro se zavedamo, da je čas še kako pomembna komponenta za filmsko in video produkcijo. Urniki so polni opravil in usklajevanja, sodeluje veliko število ljudi različnih profilov, sodelujejo ustvarjalci z različnih koncev sveta in kultur, igralci, režiserji, kostumografi, scenografi, fotografi, snemalci, itd., stroškovniki pa so za različne projekte različno prijazni oziroma prilagodljivi. Zato vemo, da vam čas in odsotnost morebitnih dodatnih težav, ki jih nemalokrat povzročajo prevozi, pride še kako prav!

Potrebe snemalnih ekip so različne, ampak vse potrebujejo prevoz oseb in opreme, za kar smo v našem podjetju specializirani. Organizacija prevozov, shranjevanje opreme in ponovna aktivacija naslednji dan so zelo pomembni elementi uspešnega snemanja in tu vam ekipa Go Green odločilno pomaga – imamo znanje in na »tisoče kilometrov« izkušenj.

Z enako profesionalnostjo in predanostjo prepeljemo vsako tehnično snemalno ekipo in DOP-je, kot tudi igralce, režiserje, produkcijsko ekipo ter kliente snemalne ekipe. Z rekviziti in opremo ravnamo izredno natančno in pozorno. Pri vsakem projektu sodelujemo z največjo možno diskretnostjo in smo profesionalni v vsaki točki scenarija.

Poleg zagotavljanja nemotenih prevozov osebja in opreme na lokacijo snemanja in časovno učinkovitih odhodov pa produkcijskim hišam po potrebi pomagamo tudi pri morebitnem pridobivanju dovoljenj za snemanje (poznavanje domače regulative).

Pri vsem tem nas odlikuje fleksibilnost in resnično hiter odzivni čas pri morebitnih potrebah po dodatnih nepredvidenih storitvah in kapacitetah (vozil, voznikov, itd.).

VSE NAŠE STORITVE SO PRILAGOJENE VARNOSTNIM UKREPOM ZA ZAJEZITEV COVID-19

Hitro se znamo prilagoditi razmeram in gremo v korak s časom, zato smo skladno z vsemi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi ter priporočili uvedli najučinkovitejše varnostne ukrepe za zajezitev pandemije COVID-19, kar zagotavlja, da je ob brezpogojnem udobju in varnosti vožnje kot take elegantno poskrbljeno tudi za ta vidik, vendar navkljub izrednim razmeram vse poteka gladko in na najvišji kakovostni ravni.

GO GREENOVI VOZNIKI – STORITVE IN ZAUPNOST NA NAJVIŠJI RAVNI

Vsi naši vozniki imajo na področju produkcijskih prevozov večletne izkušnje, so diskretni in poskrbijo za sproščeno vzdušje, udobje in zaupanje naših strank in potnikov. NDA (Non Disclosure Agreement) je obvezna pogodba za vse naše voznike.

PRAVOČASNOST – OPTIMALNA POT – NIZKI STROŠKI

Naše prvo poslanstvo, ki ga brezpogojno sledimo, je vaša sproščenost in možnost osredotočanja na vaš  osnovni cilj – snemanje. Prizadevamo si, da ste vi kot organizator in člani vaše ekipe popolnoma sproščeni, saj bomo za pravočasen prihod in optimalno izbrano pot poskrbeli mi.

Izkoristite pot do cilja in čas namenjen vožnjam sebi in vašemu projektu. Počivajte, organizirajte, komunicirajte v popolnem udobju popolno organiziranih prevozov na lokacije in podporo pri izvedbi snemanja.

Go Green tim z vami tesno sodeluje in vam nudi popolno podporo v vseh fazah vašega delovnega procesa: od začetnih priprav in iskanja lokacij, t.i. location scouting, pa vse do zadnjega posnetega kadra.

Zaradi uveljavljene pozicije na slovenskem trgu ter odličnega poslovnega sodelovanja z ostalimi deležniki, ki nam omogočajo vzdrževati vrhunski vozni park, so naše storitve cenovno izjemno učinkovite in privlačne, kar je še dodatna prednost v primerjavi z alternativnimi rešitvami ponudnikov iz oddaljenih krajev.

»AKCIJA«, »SNEMAMO« »IT’S A WRAP!« – ROMANTIČNI ALI AKCIJSKI PRIZORI,
PRIPRAVLJENI SMO NA VSE!

Na voljo imamo veliko izbiro vozil in prepričani smo, da pri nas najdete takšno, ki bo kar najbolj primerno za vaše potrebe, od luksuznih limuzin do poslovnih kombijev. Še več: naša najsodobnejša vozila – po potrebi priskrbimo tudi klasične modele in starodobnike – lahko uporabite celo kot rekvizit, če pa potrebujete statista z vlogo voznika, vam je za ta namen na voljo tudi naše osebje. Prosimo vas, da nas predhodno kontaktirate za razpoložljivost | 00 386 51 303 404 ali info@go-green.si.

PRIDITE, POSNEMITE, OBIŠČITE ENO NAJLEPŠIH DEŽEL NA SVETU

Ob vrhunskih zamislih, scenariju, produkciji, ljudmi pred mikrofoni, pred kamero in za njo, post-produkciji in distribuciji so torej visoko kakovostne storitve podjetja Go Green vidik, ki vam bo olajšal delo in na svoj način pripomogel k ustvarjanju magije vaše umetnosti v eni najlepših dežel na svetu.

PREVOZNE STORITVE GO GREEN Z OSREDNJEGA SLOVENSKEGA LETALIŠČA

Letališče Jožeta Pučnika (Fraport Slovenija oz. tudi Ljubljana Airport) je osrednje in največje slovensko letališče, 24 km oddaljeno od prestolnice Ljubljane. V juniju je bila slavnostna otvoritev novega, najsodobnejšega terminala s kar 2,5-krat večjo kapaciteto potnikov od dosedanje, 1. julija, natanko na dan začetka predsedovanja Slovenije Evropski uniji, pa bo z novega terminala odpotoval    tudi prvi potnik.

Pod blagovno znamko GO GREEN bodo z otvoritvijo novega terminala na voljo tudi prevozi na letališče in sicer do novega terminala, kakor tudi z drugih letališč:

 • Osnovni transferji letališče Jožeta Pučnika-Ljubljana-letališče (po predhodnem dogovoru).
 • Storitve door to door – Go Green voznik potnika prevzame na dogovorjeni lokaciji in odloži le nekaj korakov stran od letališke zgradbe.
 • Transferji po naročilu z/na: letališče-poljubna končna destinacija v Sloveniji/regiji (po naročilu na številki/mailu).
 • Transferji v kombinaciji z drugimi turističnimi storitvami v Sloveniji/regiji (po predhodnem dogovoru).

Dobrodošli, povprašajte nas za GO GREEN storitve prevoza na: info@go-green.si

Brez čakanja, brez iskanja, brez gneče ali oddaljenih parkirišč – le korak od/do terminala!

Moderna zasnova novega terminala omogoča prevzemanje potnikov ali odlaganje v neposredni bližini vhoda v letališko stavbo oziroma izhoda iz nje – vendar le z izbranimi prevozniki, med katerimi smo tudi GO GREEN.

Za potnike dostop v neposredno bližino vhoda/izhoda predstavlja veliko prednosti, saj na ta način prihranijo dodatni čas, potovanje je varnejše, mirnejše, brez stresa ali rizika zamude zaradi iskanja prostih parkirnih mest, odpade čakanje ob okencih za plačevanje, na dobro počutje na poti pa ne vplivajo niti vremenske razmere, saj potnika naš voznik pripelje ali prevzame dobesedno le nekaj korakov stran od stavbe. Ob prihodu v vozilo je temperatura vedno optimalna glede na zunanje temperature, kar je pika na i v udobju.

Go Green prevozi niso le transfer, ampak tudi prijetna izkušnja ob odhodu na pot oziroma ob prihodu v Slovenijo.

IŠČEMO: VOZNIK VISOKO ZAHTEVNIH PREVOZOV

Uživate v vožnji? Želite užitek podkrepiti v edinstveni izkušnji vožnje najsodobnejših vozil blagovne znamke BMW, Audi, Mercedes ali Volkswagen? Obstaja način, kako združiti vašo ljubezen do vožnje z delom. Pridružite se ekipi v mladem, dinamičnem in hitro rastočem podjetju z bogatimi izkušnjami na področju poslovnih potovanj in turizma. Zaradi povečanja obsega dela iščemo več voznikov in sicer lahko delo trenutno ponudimo samostojnim podjetnikom in študentom. Sodelujemo lahko na številnih projektih o katerih vam z veseljem več povemo na individualnih pogovorih. Voznike bomo vključili v delovne procese že v juniju 2021.

POGLAVITNE NALOGE:

Prevozi po celotni Sloveniji in tujini.

Sprejem gostov na različnih lokacijah in prevoz do želele lokacije.

Visoko zahtevni turistični, poslovni in protokolarni prevozi.

Skrb za vozilo.

Obračun potnih nalogov.

Opravljanje ostalih zadolžitev po navodilu nadrejenih.

 

PRIČAKOVANJA:

Najmanj V. stopnja izobrazbe.

Vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu (voznik).

Vozniški izpit B kategorije (vsaj 5 let).

Občutek za delo z ljudmi.

Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Odlično poznavanje Slovenije in okoliških držav.

Predvsem pa: samoiniciativnost, natančnost, urejenost, zanesljivost, upoštevanje CPP predpisov ter sposobnost prilagajanja. 

 

KAJ NUDIMO:

Delo v prijetnem in urejenem kolektivu.

Sodelovanje na projektih.

Kreiranje svojega delovnika.

Pestro in dinamično delo.

Spoznavanje novih tehnologij na področju avtomobilizma.

Spoznavanje novih krajev.

Okolje, ki spodbuja profesionalni razvoj.

Trening varne vožnje.

 

PRIJAVA:

Vabimo vas, da nam pisne ponudbe s priloženim življenjepisom s fotografijo, ter potrebnimi dokazili (navedenimi spodaj) pošljete po elektronski pošti na naslov work@go-green.si, najkasneje do 30.06.2021. Obravnavali bomo zgolj popolne prijave.

Da bi lahko v prvi fazi spoznali, ali izpolnjujete zahtevane pogoje za delo voznika, vas vljudno vabimo, da nam, poleg prijave in CV-ja na e-mail naslov pošljete še spodaj navedene dokumente:

Kopijo vozniškega dovoljenja.

Originalno potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in potrjuje, da niste vpisani v kazenski evidenci (Pogoj za delo je nekaznovanost).

Originalno potrdilo evidence kazenskih točk iz naslova prometnih prekrškov, ki ga pridobite na Ministrstvu za pravosodje (Pogoj za delo so največ 3 kazenske točke).

Ob prijavi boste kot povratno sporočilo, na vaš e-mail, prejeli vprašalnik, ki nam pomaga pridobiti vse potrebne informacije o vas.

NAVODILA UPORABE GO GREEN PREVOZNIH STORITEV

Navodila uporabe GO GREEN PREVOZNIH STORITEV

Podjetje Go Green postavlja varnost na prvo mesto, zato smo posebno pozornost namenili prilagoditvi prevoznih storitev aktualnim okoliščinam.

Z namenom zagotavljanja varnosti vseh nas smo pripravili posebna »Navodila uporabe Go Green prevoznih storitev«, ki so v skladu z aktualnimi higienskimi ukrepi in
priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

KAJ LAHKO STORI VSAK POSAMEZNIK, DA ZMANJŠA TVEGANJE ZA OKUŽBO?

       Vsak posameznik (tako voznik kot potnik) je soodgovoren za vzdrževanje higiene v vozilu, zato potnike vljudno naprošamo,

da redno spremljajo in upoštevajo vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo s korona virusom.

Priporočamo, redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.

Vsa vozila v Go Green voznem parku pred in po opravljeni vožnji temeljito očistimo in dezinficiramo z ustreznimi sredstvi ter po točno določenih standardih NIJZ.

Vsak posameznik (tako voznik kot potnik) vstopa v vozilo zdrav (ne kaže simptomov okužbe dihal, kot so: povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v prsnem košu).

Obvezno si vsak posameznik (tako voznik kot potnik) pred vstopom v vozilo razkuži roke. Razkužilo zagotovi Go Green.  Vsebnost etanola v razkužilu za roke je najmanj 60 %. Razkužilo za roke je  namenjeno samo zunanji uporabi. Potnik pazi, da se čim manj dotika površin v vozilu.

   

                          Obvezno vsak posameznik (tako voznik kot potnik) uporablja zaščitno masko za obraz ves čas potovanja. Priporočamo, da se v času nošenja zaščitne maske le-te ne dotika, saj se s tem zmanjša nevarnost prenosa okužbe na druge predmete in osebe v vozilu.

   

Vsak posameznik (tako voznik kot potnik) obvezno upošteva higieno kašlja ves čas potovanja.

 

 •  Vsa vozila pred in po opravljeni vožnji temeljito očistimo in dezinficiramo z ustreznimi sredstvi za čiščenje in dezinfekcijo.
 •  Go Green vozniki uporabljajo zaščitne maske in pred vstopom v vozilo razkužijo roke.
 •  Testiranje voznikov na okužbo s korona virusom z antigenskimi oziroma PCR testi prilagajamo priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in morebitnim dodatnim željam naročnikov.
 • V vozilu so na voljo zaščitne pregrade, ki so varna in premična in jih postavimo na zahtevo naročnika.
 • Odgovornost potnikov je, da uporabljajo storitev prevoza zdravi (ne kažejo simptomov okužbe dihal, kot so: povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v prsnem košu). Potniki, ki kažejo simptome okužbe, to sporočijo na 24/7 dosegljivo telefonsko številko 051/303 404 ali na elektronski naslov: info@go-green.si. Vsem potnikom, ki odpovejo prevoz, brezplačno ponudimo nov termin prevoza.
 • Za potnike je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske, ki prekrije nos in usta in si jo zagotovijo sami. Priporočamo, da se v času nošenja zaščitne maske le-te ne dotikate, saj s tem zmanjšamo nevarnost prenosa okužbe na druge predmete in osebe v vozilu.
 • Za potnike je obvezno razkuževanje rok pred vstopom v vozilo. Razkužilo zagotovi Go Green.
 • Za potnike v vozilu je obvezno upoštevanje higiene kašlja.
 • Potnike vljudno naprošamo, da se čim manj dotikajo površin v vozilu.
 • Vsak posameznik (tako voznik kot potnik) je soodgovoren za vzdrževanje higiene v vozilu, zato potnike vljudno naprošamo, da redno spremljajo in upoštevajo vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo s korona virusom. Aktualne informacije na povezavi: https://bit.ly/2Wc9PPC. Po potrebi bomo ukrepe prilagajali glede na trenutno stanje. Ob vsaki spremembi boste pravočasno obveščeni.
Verjamemo, da z upoštevanjem navodil poskrbimo za varno in kvalitetno izvedeno storitev.
Ostanimo zdravi, odgovorni in dobre volje!