Podjetje Ekoturizem d.o.o., ki deluje pod blagovno znamko GoGreen in je specializirano za visoko zahtevne prevoze, je v preteklem tednu gostilo študente logistike B&B Višje strokovne šole. Namen obiska je bil predstaviti delovanje podjetja in študentom omogočiti vpogled v praktično delo logistične panoge v kontekstu kompleksnih in zahtevnih nalog.

Sodelovanje med fakulteto, študenti in podjetjem Ekoturizem d.o.o. predstavlja primer dobre prakse iz več razlogov:

  1. Povezovanje teorije s prakso na primeru: »logistika pri prevozu oseb«:

Predstavitev podjetja je študentom omogočila, da so videli, kako se logistična teorija uporablja v praksi pri izvajanju izjemno zahtevnih prevozov. Spoznali so delovanje različnih procesov v podjetju, kot so:

  • Planiranje in organizacija kompleksnih logističnih operacij
  • Usklajevanje prevozov z različnimi transportnimi sredstvi
  • Vodenje in nadzor nad celotnim logističnim procesom
  • Obravnava nepredvidljivih situacij in iskanje optimalnih rešitev

To jim je pomagalo bolje razumeti pomen logistike za družbo in kako logistični procesi vplivajo na naše vsakdanje življenje, še posebej v kontekstu visoko zahtevnih prevozov, ki zahtevajo veliko mero natančnosti, fleksibilnosti in inovativnosti.

  1. Raziskovanje kariernih možnosti:

Obisk je študentom pomagal pri raziskovanju kariernih možnosti v logistični panogi s poudarkom na specifičnih znanjih in veščinah, ki so potrebne za delo v segmentu visoko zahtevnih prevozov – na področju logistika pri prevozu oseb. Spoznali so poklic, ki je na voljo v tej panogi, in se srečali s strokovnjakom, ki  je predstavili svoje delo in jim dal dragocen vpogled v delo na realnih projektih in izzivih, s katerimi se soočajo pri svojem delu. To jim je dalo boljšo predstavo o tem, kaj lahko pričakujejo od kariere v logistiki, s poudarkom na zahtevnih in dinamičnih nalogah, ki jih ponuja delo v podjetju Ekoturizem d.o.o.

Logistika pri prevozu oseb - GoGreen

  1. Mreženje:

Obisk je študentom omogočil, da so navezali stike s strokovnjakom v logistični panogi in potencialnim delodajalcem, ki so prepoznali njihov potencial in jim predstavili možnosti za sodelovanje v prihodnosti. To jim bo v veliko pomoč pri nadaljnjem razvoju kariere in iskanju zaposlitve v logistični panogi, še posebej v podjetjih, ki se ukvarjajo z zahtevnimi in kompleksnimi prevozi.

Zaključek:

Sodelovanje med podjetjem Ekoturizem d.o.o., B&B Višjo strokovno šolo ter študenti je bilo zelo uspešno. Študenti so bili s predstavitvijo podjetja in praks zadovoljni, na koncu se je razvila konstruktivna debata, usmerjena na logistiko pri prevozu oseb. Veselimo se nadaljnjih sodelovanj tako s šolo, kot tudi študenti.

Logistika pri prevozu oseb - GoGreen