Zelena mobilnost in prvi zeleni kilometri v praksi – GoGreen

Zelena mobilnost je postala izjemno pomembna tema v današnjem svetu, saj se zavedamo nujnosti zmanjšanja vpliva prometa na okolje. Pri GoGreen iščemo rešitve za izvajanje trajnostnih prevoznih rešitev, ki bodo omogočile bolj okolju prijazno prihodnost.

Zelena mobilnost – Kje so ključni izzivi in cilji za prihodnost?

Z evropskim zelenim dogovorom in drugimi ukrepi se članice Evropske unije zavezujemo k zmanjšanju izpustov iz prometa ter prehodu na podnebno nevtralnost do leta 2050(*). Slovenija ni izjema in se zavzema za izpolnitev teh zavez. V ta namen je vlada pripravila predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva, s katerim želi vzpostaviti goste javno dostopne mreže polnilnic po državi ter povečati uporabo električnih vozil in drugih alternativnih goriv. Vendar pa se pri tem pojavlja več vprašanj in izzivov.

Zelena mobilnost - doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050

Zelena mobilnost – doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050

Trenutno stanje mreže polnilnic v Sloveniji je omejeno, zato je ključno, da se ta infrastruktura razvija hitreje in postane bolj dostopna. Cilj, da bi do leta 2030 imeli v Sloveniji 200.000 električnih vozil, je ambiciozen in zahteven, vendar je dosegljiv s pravilnimi ukrepi in spodbudami.

Pomembno je tudi, da se električno omrežje prilagodi večji uporabi električnih avtomobilov. To vključuje nadgradnjo omrežja, da lahko podpira hitro polnjenje več vozil hkrati, ter razvoj pametnih tehnologij za upravljanje porabe energije.

Na dolgi rok bomo morali spremeniti svoje navade glede mobilnosti, da bomo omejili izpuste toplogrednih plinov in porabo energije. To vključuje uporabo javnega prevoza, kolesarjenje, hojo in souporabo vozil, ko je to mogoče, ter zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov, še posebej tistih z notranjim izgorevanjem.

Odločitev o prepovedi novih vozil z motorji na fosilna goriva po letu 2035 bi bila pomembna za spodbujanje prehoda na čistejša vozila. Vendar pa odložitev te odločitve predstavlja tveganje, saj bi to lahko zavleklo prehod na bolj trajnostna vozila.

Vse te spremembe in izzivi zahtevajo sodelovanje vlade, gospodarstva in posameznikov. Za dosego zelene mobilnosti je treba sprejeti prave ukrepe in investirati v trajnostne rešitve. Le tako bomo lahko uresničili cilje zmanjšanja izpustov in prehoda na podnebno nevtralnost v prihodnjih desetletjih.

GoGreen in zelena vizija: Naša vizija za prihodnost

Zelena mobilnost predstavlja enega izmed ključnih področij, ki je v središču naše poslovne filozofije pri GoGreen. Kljub temu, da nas od ničelnega ogljičnega odtisa ločujejo še mnogi prevoženi kilometri, verjamemo, da lahko naredimo veliko že danes. Naše podjetje se zavezuje k stalnim premikom in izboljšavam v smeri bolj okolju prijazne prihodnosti, saj verjamemo, da je to ključno za dobrobit našega planeta.

V praksi to pomeni, da vključujemo v naš poslovni proces novejša, tehnološko napredna vozila, tista z boljšimi oziroma razvitejšimi motorji, ki omogočajo dobro izkoriščenost ter imajo posledično manjše izpuste v okolje. Izbiramo tudi vozila z racionalnejšo porabo goriv in zaradi tega dosegamo nižje emisije CO2 v okolje.

Naša vizija je jasna: želimo doseči bolj zeleno mobilnost, ki bo prispevala k ohranjanju našega planeta za prihodnje generacije. Z odgovornimi odločitvami glede nakupa, najema in uporabe vozil si prizadevamo za ustvarjanje bolj trajnostne prihodnosti, kjer zelena mobilnost ni le cilj, temveč tudi način življenja.

Realne možnosti izboljševanja prevozov niso idealne, so pa pot do tja. Kot podjetju, ki izvaja prevoze, nam je seveda pomemben razvoj, novosti, tehnologija in celostna ideja doseganja vse nižjega onesnaževanja okolja. Kot podjetju, ki izvaja različne prevoze za različne potrebe naročnikov, pa je pomembno doseganje tudi teh pričakovanj.

Izbira pravih vozil za trajnostno prihodnost

Izbira pravih vozil za trajnostno prihodnost je ključnega pomena za razvoj zelene mobilnosti. Pri GoGreen se zavedamo, da je vključevanje električnih vozil v naše storitve in prilagajanje potreb po času za polnjenje vozil postopno izvajanje, ki zahteva preudarno načrtovanje in izvedbo v operativnem poslovanju. Hibridna vozila so ta hip odlična rešitev, ne pa idealna. Z uporabo hibridnih vozil lahko namreč izpeljemo naročilo v okvirih pričakovanj naročnikov oziroma potnikov. Tudi če se nepričakovano podaljša potovanje zaradi potnikovih želja ali razmer, lahko prevoz izvedemo maksimalno učinkovito in v zaželenem času.

Zelena mobilnost postaja vse pomembnejša v našem življenju in poslovanju. Za določeno kategorijo prevoza lahko ponudimo ustrezni model vozila izbranega proizvajalca, za optimalno izkoriščenost in kar najnižji ogljični odtis pa se pri izbiri pogonske izvedenke odločamo tudi na podlagi tehnoloških parametrov in zahtev posameznega naročila ali preferenc naročnika: pričakovano število potnikov in kosov prtljage ter načrt poti, ki upošteva razdaljo in predvidene postanke.

Na točki razvoja, kjer smo, se zavedamo, da vsak izmed izbranih načinov prevoza prinaša prednosti, a ima v celostnem pogledu na trajnost tudi svoje pomanjkljivosti.

Električna vozila že ponujajo možnost manjšega ogljičnega odtisa. Pri krajših prevozih znotraj urbanih okolij lahko do polnosti izkoristimo prednosti električnih motorjev. Ti so skoraj popolnoma tihi, pospeševanje je gladko in izjemno dinamično, k prvovrstnemu vtisu vožnje s tehnološko dovršenim avtomobilom pripomore tudi zavedanje, da je bil ogljični odtis vožnje enak nič. Vendar pa ob tem ne smemo pozabiti, da je ta dosežek zgolj parameter – vozilo je bilo proizvedeno, vključuje okolju škodljive elemente in ga bo potrebno nekoč tudi izločiti iz prometa.

Zaradi realnih (omejenih) dosegov električnih vozil in časa, potrebnega za polnjenje vozila, te vključujemo postopno. Ob postopnem vključevanju vozil pa GoGreen strokovnjaki raziskujejo, kakšna je lahko optimalna poraba električnega avtomobila oziroma kako prihraniti energijo.

Zelena mobilnost - prikaz polnjenja vozila - GoGreen

Zelena mobilnost – prikaz polnjenja vozila – GoGreen

Zelena mobilnost in trajnost sta naši vodilni načeli. Hibridna vozila, kot primer zelene mobilnosti, so tako po namembnosti kot izkušnji pri vožnji zelo blizu povsem električnim vozilom, dodatni motor na notranje izgorevanje pa omogoča daljši doseg in višje hitrosti, vendar hkrati precej nižje emisije CO2 in izjemno nizko porabo goriva kot pri starejših pogonskih sklopih. Z njimi kakovostno izvedemo naročilo v okviru pričakovanj potnikov in nismo vezani na razdaljo (kot pri izključno električnih vozilih).

Tehnološki napredek za bolj zeleno prihodnost

Tehnologija električnih vozil naglo napreduje, vendar bo trajalo še nekaj let, preden se bomo lahko vedno in povsod v popolnosti zanesli na tovrstna vozila, zlasti v najrazličnejših profesionalnih situacijah. Priključni hibridi so tako optimalna izbira za vožnje po mestih, na krajše in srednje dolge razdalje.

Dobra izbira za daljše relacije so vozila s klasičnim hibridnim pogonom. Za daljše vožnje z večjo masno obremenitvijo, ki presega trenutne omejitve tehnologije električnih avtomobilov, nudijo vozila s klasičnim hibridnim pogonom mnoge prednosti v primerjavi z dizelskimi ali bencinskimi avtomobili: glavni sta seveda manjša obremenitev okolja zaradi izpušnih plinov in varčnost.

Tehnološka dovršenost, nenehni razvoj in napredek električnih ter hibridnih vozil zagotavljajo trajnostno prihodnost v vidiku onesnaževanja okolja na področju visoko kakovostnih prevozov, ki so temeljna dejavnost podjetja GoGreen. Takšne najsodobnejše rešitve nam omogočajo optimistične obete in uresničevanje svoje vizije vsako leto bolj zelene mobilnosti. Pri nas lahko preverite ponudbo za najem električnega vozila. Na voljo za najem vozil pa imamo tudi celo vrsto tehnično dovršenih vozil.