Odgovorni za okolje – primeri iz prakse

Drži! Turizem okolje kljub našemu vlaganju in prizadevanjem še vedno močno obremenjuje, zato je ena ključnih zavez podjetja GO GREEN – vračati.  V širokem spektru naših storitev konstantno vlagamo v moderne in okolju prijaznejše tehnologije. Vse večkrat najemamo in tudi uporabljamo električna oziroma hibridna vozila pri izvajanju naših prevozov in storitev. Stankam nudimo najem električnih vozil. Imamo zaposlene strokovnjake, ki imajo veliko znanja o vozilih, med drugim razumemo kako zmanjšati porabo električnega avtomobila,… Izobražujemo zaposlene o varni vožnji in sodelujemo v več pomembnih družbeno odgovornih projektih. Še pred 12 leti start-up smo danes že v družbi vodilnih slovenskih ponudnikov poslovnih turističnih storitev – a še vedno močno trajnostno naravnani.

Vse poslovne in turistične storitve na destinaciji, v Sloveniji in regiji, si namreč prizadevamo nuditi na način, da okolje vse manj obremenjujemo. Ne ‘nič’, ne ‘manj obremenjujemo’ , ampak vse manj – to pomeni, da se želimo vsak dan izboljševati v trajnostnih aktivnostih in tudi v odnosu do trajnostnih problematik.

Odgovorni za okolje – primer iz prakse: SKUPAJ SMO POSADILI 200 DREVES

Odgovorni za okolje - Skupaj smo posadili 200 dreves

Odgovorni za okolje – Skupaj smo posadili 200 dreves

V znak zaveze ‘vračati’ je ob prihodu na majsko jubilejno srečanje partnerjev GO GREENA v Parku Tivoli, med ozelenelimi drevesi in ob gostoljubju ljubljanske Švicarije, vsak od gostov lahko izbral med tremi drevesi dobrodošlice: gabrom, brezo in navihanim javorjem, svoje drevo na licu mesta posadil v lonček in ga ob zaključku srečanja odnesel s seboj z namero, da ga zasadi in na ta način ‘vrne’ naravi vsaj del, ki se ji ga je ob izvedbi srečanja ogljično odvzel. Kmalu bo, verjamemo, posajenih vseh 200 dreves.

Ne gre pozabiti, trajnostno ni le zeleno, ampak tudi družbeno, socialno in ekonomsko odgovorno.

Hitrost tehnološkega napredka spreminja družbo pred našimi očmi, hkrati pa močno prehiteva zmožnost družbenega prilagajanja in prilagajanja narave. Zato nastaja čedalje večji paradoks globalnega družbenega napredka, ki prinaša nove priložnosti in ustvarja številne nove nevarnosti ter izzive. Zmogljivost planeta je namreč marsikje presežena in začenja se globalno tekmovanje za vire.

Kako smo odgovorni za okolje? Primer iz prakse – VODA

Pri nas v Sloveniji je voda kapital. Pritiski pri usklajevanju interesov po lastništvu in dostopnosti do posameznih naravnih virov (voda, energija, hrana, tehnologija, narava, ekosistemi) pa so čedalje večji.

Voda je nedvomno izziv desetletja pred nami, saj ni samoumevna. Danes morda v Sloveniji resda uživamo status ene najbolj vodnatih držav v Evropi, ene z najbolj kakovostno vodo, ene z največ vodnimi zalogami, a kaj je za naravo nekaj desetletij?! Kmalu je lahko že vse drugače! Dober primer je Triglavski ledenik, ki dobesedno izginja pred našimi očmi.

 

GoGreen ozaveščanje – ZA TRIGLAVSKI LEDENIK

V sodelovanju z Britansko-slovensko gospodarsko zbornico ter Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU oziroma Geografskim inštitutom Antona Melika, smo v GO GREEN podprli in so-izvajamo projekt ozaveščanja o vlogi, pomembnosti in ohranjanju Triglavskega ledenika, enega redkih neposrednih dokazov podnebnih sprememb. Današnji ostanki ledenika ležijo na SV strani pod vrhom Triglava, nekdaj pa se je vzpenjal po vznožju vzhodnega grebena med Velikim in Malim Triglavom ter se spuščal po skalnih policah pod glavnim vrhom Triglava, do njegove severne stene. Prvi zapisi o obsegu ledenika segajo že v leto 1888, ko je bil izmerjen obseg 45,6 ha, le nekoliko večjega pa so izmerili z modernejšimi merjenji leta 1955.

Na taljenje ledenika najbolj vpliva povišana povprečna poletna temperatura in število ur sončnega obsevanja, ki sta se oba intenzivno zviševala od leta 1983 (npr. le v letih 1992 do 1994 se je povprečna temperatura povišala za 1,6 stopinje in sončno obsevanje za 11%).

 

Bodimo odgovorni za okolje! SMO ZADNJA GENERACIJA, KI LAHKO ZRE V LEDENIK

Danes lahko rečemo, da Triglavskega ledenika ni več. Obstaja sicer možnost ponovnega nastanka, a bi bilo za to potrebnih več zaporednih let z obilico snega v ‘redilni’ in hladnim ter oblačnim poletjem v talilni dobi.

Kapljica tega nekdaj mogočnega ledenika v izginjanju potrebuje do doline približno le štiri dni, nato še dan ali dva do nas in potem gre naprej… Sicer se slej kot prej vrne, vendar ni več v obliki stalnega ledu. Prav zares nikoli več?

Smo najverjetneje zadnja generacija, ki ledenik še lahko vidi na svoje oči. Ko kot GoGreen tim, ki je zavezan trajnostnemu delovanju, zremo v odtekanje zadnjih kapljic vode Triglavskega ledenika v globoko kraško podzemlje, to razumemo kot dramilni klic za še konkretnejše okoljevarstvene aktivnosti (kot posamezniki in kot podjetje) ter še aktivnejše povezovanje z našimi partnerji v tej ledeni zgodbi.

Voda dobesedno povezuje vse, kar je na svetu in smo jo zato v podjetju GoGreen postavili v osrednji izziv prihodnjega desetletja. Izbrali smo jo tudi kot simbol našega poslovnega povezovanja s partnerji, obenem pa si v duhu zaveze ‘Oda vodi’ postavili cilj, na vsakem našem poslovnem dogodku ali srečanju, kjer smo organizatorji sami ali naročnik, spodbujati ozaveščanje o pomembnosti vode tako, da jo postrežemo kot aperitiv in ob tem predamo sporočilo čim širšemu krogu ljudi – Voda je življenje. Ni samoumevna. Je prihodnost za vse nas. In odgovornost danes, za našo vodo jutri.

 

Trajnostno naravnani GO GREEN izvajamo aktivnosti gospodarske, socialne in okoljske družbene odgovornosti:

  • V svojo primarno dejavnost, prevoze in poslovne turistične storitve, vse bolj vključujemo uporabo hibridnih in električnih vozil;
  • V sodelovanju z Zavodom vozim (*) izvajamo preventivne delavnice za varnost v prometu za svoje voznike in tudi izobraževalne delavnice za otroke osnovnih šol;
  • V sodelovanju z Lions Klubom nudimo pomoč v programih za otroke iz socialno šibkih okolij;
  • Z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje organiziramo in izvajamo dostavo paketov družinam, ki so najbolj potrebne pomoči;
  • Sodelujemo s Festivalom Ljubljana s podporo kulturi;
  • Slovensko Policijo podpiramo pri izdaji zgibanke, namenjene za preventivno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok v prometu;
  • Z Britansko-Slovensko gospodarsko zbornico in ZRC SAZU, Geografskim inštitutom Antona Melika pod vodstvom Mihe Pavška podpiramo aktivnosti za ohranjanje Triglavskega ledenika.